هشتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل


 
  به زمان شروع گنگره
-14 -24 -11
روز ساعت دقیقه

(2017/11/29)
 
  به مهلت ارسال مقاله
-47 -24 -25
روز ساعت دقیقه

(2017/10/27)
 
  ورود کاربران


معلت ثبت نام به پایان رسیده است

Copyright 2014, All right reserved
Ardabil University of Medical Sciences
اخبار و اطلاعیه ها