هشتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل


 
  به زمان شروع گنگره
35 13 6
روز ساعت دقیقه

(2017/11/29)
 
  به مهلت ارسال مقاله
2 13 30
روز ساعت دقیقه

(2017/10/27)
 
  ورود کاربران

 نام *:  
 نام خانوادگی *:  
 جنسیت* :   مرد       زن
 نام موسسه *:  
شغل :  
تحصیلات :  
 تلفن ثابت * :  
 تلفن همراه* :  
 آدرس الکترونیک* :  
 آدرس پستی * :  
 کد پستی*:  

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image
Copyright 2014, All right reserved
Ardabil University of Medical Sciences
اخبار و اطلاعیه ها