هشتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل


 
  به زمان شروع گنگره
67 5 9
روز ساعت دقیقه

(2017/11/29)
 
  به مهلت ارسال مقاله
24 5 46
روز ساعت دقیقه

(2017/10/17)
 
  ورود کاربران

ایمل کمیته تحقیقات : src@arums.ac.ir

تلفن دبیرخانه کنگره: 04533513419

 شماره تماس دبیرکنگره آقای سیامک عالم سا: 09362661308 

دبیر اجرایی کنگره آقای پوریا عابدی اصل: 09128445386 

Copyright 2014, All right reserved
Ardabil University of Medical Sciences
اخبار و اطلاعیه ها