هشتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل


 
  به زمان شروع گنگره
-53 -1 -50
روز ساعت دقیقه

(2017/11/29)
 
  به مهلت ارسال مقاله
-86 -1 -23
روز ساعت دقیقه

(2017/10/27)
 
  ورود کاربران

رئیس کنگره : دکتر محمد امانی  (سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه )

  

دبیر کنگره :  سیامک عالم سا  (دبیرکمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه)

 

 

دبیر اجرایی کنگره: پوریا عابدی اصل (عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه)

 

دبیر علمی کنگره : نوید اصغری ( عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه )

 

Copyright 2014, All right reserved
Ardabil University of Medical Sciences
اخبار و اطلاعیه ها