هشتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل


 
  به زمان شروع گنگره
67 5 10
روز ساعت دقیقه

(2017/11/29)
 
  به مهلت ارسال مقاله
24 5 8
روز ساعت دقیقه

(2017/10/17)
 
  ورود کاربران

رئیس کنگره : دکتر محمد امانی  (سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه )   

دبیر کنگره :  سیامک عالم سا  (دبیرکمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه)  

 

کمیته های اصلی همایش در دو بخش تحت عنوان کمیته علمی و کمیته اجرایی می باشند.

 

دبیر اجرایی کنگره: پوریا عابدی اصل (عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه) 

دبیر علمی کنگره : نوید اصغری ( عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه ) 

Copyright 2014, All right reserved
Ardabil University of Medical Sciences
اخبار و اطلاعیه ها