هشتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل


 
  به زمان شروع گنگره
-87 -7 -10
روز ساعت دقیقه

(2017/11/29)
 
  به مهلت ارسال مقاله
-120 -7 -37
روز ساعت دقیقه

(2017/10/27)
 
  ورود کاربران
برنامه کارگاه ها
ردیف نام کارگاه    تاریخ استاد
1 کارگاه آموزش داوری مقالات علمی 2 مهر ماه 1396 دکتر مجتبی امانی
2 کارگاه آموزش ساخت و ارایه پوستر 7 آبان ماه 1396 دکتر زندیان
3 کارگاه Knowledge translation 8 آذر ماه 1396 دکتر خلفی
4 کارگاه systematic review meta analysis 9 آذر ماه 1396 دکتر آیتی
5 درحال تکمیل ... ... ...
6 در حال تکمیل ... ... ...

 

Copyright 2014, All right reserved
Ardabil University of Medical Sciences
اخبار و اطلاعیه ها